Άμεση Δράση | Mega Guard News


Η Mega Guard φροντίζει για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών φύλαξης, χάρη και στη
βοήθεια των κορυφαίων τεχνολογικών και εκπαιδευτικών συστημάτων που διαθέτει, αλλά και την πολυετή εμπειρία
της στο χώρο, με την παροχή υπηρεσιών για Άμεση Δράση. Το ισχυρό εταιρικό προφίλ της εταιρείας, λοιπόν, και η
ηγετική παρουσία της στο χώρο οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στα κατά τόπους Κέντρα Λήψης Σημάτων που
διαθέτει, στην άριστη παρεχόμενη εκπαίδευση στο προσωπικό ασφαλείας της, αλλά και στον τεχνολογικά εξελιγμένο τεχνικό εξοπλισμό. Οι διακρίσεις, εξάλλου, της Mega Sprint Guard σε πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν διαπιστευτήρια της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της.


Δράσεις κατά την Άμεση Δράση

Με την εγκατάσταση και των τριών βασικών της Κέντρων Λήψης Σημάτων,
η Mega Guard εδραίωσε την παρουσία της στον ελληνικό χώρο, διατηρώντας ένα ποιοτικό επίπεδο, αναβαθμίζοντάς το ταυτόχρονα δραστικά. Αποτέλεσμα αυτής της αναβάθμισης είναι η αντιμετώπιση εκτάκτων
περιστατικών, περιπτώσεων διάρρηξης ή παραβίασης της προσωπικής περιουσίας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ενημερώνεται άμεσα, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, η Άμεση Δράση, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει ειδικό
σήμα και εξειδικευμένο, επανδρωμένο όχημα της εταιρείας, για άμεση δραστηριοποίηση. Στο προσωπικό του οχήματος αποστέλλεται άμεσα, από το Κέντρο Λήψης, ειδική εντολή δράσης, πληροφορίες σχετικά με την περιοχή
του χώρου παραβίασης, καθώς και επιμέρους στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα, για την αποτελεσματική άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σε περίπτωση εκδήλωσης προσωπικής απειλής ή κινδύνου της σωματικής
ακεραιότητας κάποιου πελάτη, η Mega Sprint Guard, με ανάλογο ζήλο και αφοσίωση, ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες. Ο πελάτης διαθέτει ειδικό κινητό μηχανισμό, ο οποίος παρέχεται από την εταιρεία για έκτακτες καταστάσεις. Με τη χρήση αυτού, ο πελάτης αποστέλλει ειδικό σήμα για άμεση
δράση στα κεντρικά της εταιρείας, από όπου τα κέντρα πληροφοριών
ενημερώνουν, με τη σειρά τους, τις αρμόδιες αρχές, αλλά και τα κοντινά στην
περιοχή οχήματα της εταιρείας, για να επέμβουν άμεσα, προς υπεράσπιση του πελάτη/ιδιοκτήτη.


Καταστάσεις κινδύνου & Στρατηγικής αντιμετώπισής τους

Σε ορισμένες, εξειδικευμένες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης μιας ιδιοκτησίας ενδέχεται να ζητήσει έκτακτη περιπολία ή
προστασία στο χώρο του, κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας (π.χ. λόγω ανεξήγητα αυξημένης δραστηριότητας στην περιοχή του). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από τη Mega Guard, με ειδική ενημέρωση ειδικού τμήματος της Άμεσης Δράσης, το οποίο και δρα άμεσα, για την εξέταση του περιστατικού, με τη βοήθεια τεχνολογικά προηγμένων μηχανημάτων. Απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι η εγκατάσταση και συγχρονισμός του χώρου με το Κέντρο Λήψης Σημάτων της εταιρείας.

Σε περίπτωση εντοπισμού ρεαλιστικού κινδύνου ή παραβίασης, το προσωπικό
της εταιρείας παραμένει στην περιοχή, μέχρις ότου καταφθάσει στο χώρο η Ελληνική Αστυνομία, η οποία και ειδοποιείται άμεσα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η ασφάλεια, τόσο της περιουσίας όσο και των παρευρισκόμενων προσώπων, αποτρέποντας, παράλληλα, οποιαδήποτε περαιτέρω παραβίαση.

Πρωταρχικός στόχος της Mega Sprint Guard είναι παροχή ποιοτικών, αξιόπιστων υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία των πελατών της, κάθε στιγμή της ημέρας. Γι’ αυτό το λόγο, πέρα από μια ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η Mega Sprint Guard
παραμένει μια εταιρεία με ανθρώπινο άγγιγμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για οποιαδήποτε απορία ή ενδιαφέρον για τις
υπηρεσίες μας, είτε μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, είτε μέσω των
social media. Με χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/

Twitter: https://twitter.com/megasprint

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard