Βράβευση EUROPE 500 – Βρυξέλλες


Στις 21/​03/​2013 η MEGA GUARD A.E. βραβεύτηκε από τον
πανευρωπαϊκό οργανισμό EU­ROPE 500 και το IESE Busi­ness School σε ειδική
τελετή που έλαβε χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ως η μία από τις
εταιρείες με τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης και απασχόλησης προσωπικού
στην Ευρώπη. Η αξιολόγηση έγινε μέσα από χιλιάδες εταιρείες στην Ευρώπη σύμφωνα με τέσσερα βασικά κριτήρια:

  • Ανεξαρτησία: Αν η εταιρεία δεν αποτελεί μέρος ενός γκρούπ ή μιας άλλης εταιρείας
  • Η αύξησης των ισολογισμών και της απασχόλησης: Αν η εταιρεία έχει να
    επιδείξει αύξηση τουλάχιστον πάνω από 30% στον ισολογισμό της αλλά
    και στο απασχολούμενο προσωπικό κατά την περίοδο αναφοράς.
  • Το μέγεθος του προσωπικού: Αν η εταιρεία έχει τουλάχιστον πενήντα (50) υπαλλήλους κατά το έτος αναφοράς
  • Η ηλικία: Το χρονικό διάστημα ύπαρξης της εταιρείας.

Το βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό της εταιρείας η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ταχταρίδου Βαρβάρα μαζί με τον ειδικό σύμβουλο της εταιρείας κ. Παππά Παναγιώτη. Η MEGA GUARD A.E. θα ήθελε να ευχαριστήσει  τους πολυάριθμους πελάτες της για την εμπιστοσύνη δείχνουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας καθώς
και το προσωπικό της για τις άριστες υπηρεσίες που παρέχει.