Βράβευση EUROPE 500 – Βρυξέλλες


Στις 21/​03/​2013 η MEGA SPRINT GUARD A.E. βραβεύτηκε από τον
πανευρωπαϊκό οργανισμό EU­ROPE 500 και το IESE Busi­ness School σε ειδική
τελετή που έλαβε χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ως η μία από τις
εταιρείες με τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης και απασχόλησης προσωπικού
στην Ευρώπη. Η αξιολόγηση έγινε μέσα από χιλιάδες εταιρείες στην Ευρώπη σύμφωνα με τέσσερα βασικά κριτήρια:

  • Ανεξαρτησία: Αν η εταιρεία δεν αποτελεί μέρος ενός γκρούπ ή μιας άλλης εταιρείας
  • Η αύξησης των ισολογισμών και της απασχόλησης: Αν η εταιρεία έχει να
    επιδείξει αύξηση τουλάχιστον πάνω από 30% στον ισολογισμό της αλλά
    και στο απασχολούμενο προσωπικό κατά την περίοδο αναφοράς.
  • Το μέγεθος του προσωπικού: Αν η εταιρεία έχει τουλάχιστον πενήντα (50) υπαλλήλους κατά το έτος αναφοράς
  • Η ηλικία: Το χρονικό διάστημα ύπαρξης της εταιρείας.

Το βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό της εταιρείας η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ταχταρίδου Βαρβάρα μαζί με τον ειδικό σύμβουλο της εταιρείας κ. Παππά Παναγιώτη. Η MEGA SPRINT GUARD A.E. θα ήθελε να ευχαριστήσει  τους πολυάριθμους πελάτες της για την εμπιστοσύνη δείχνουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας καθώς
και το προσωπικό της για τις άριστες υπηρεσίες που παρέχει.