Είδη Φυλάξεων της Mega Guard News


Η Mega Guard News αποτελεί, χάρη στα παρεχόμενα είδη φυλάξεων της, μια εκ των κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,  όπως έχει καταστεί σαφές τόσο από το
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και από τα πολλαπλά βραβεία που έχει λάβει η εταιρεία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η ένταξη της Mega Guard News στο ICAP Group, αλλά και η αναφορά της εταιρείας ως μια εκ των κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.


Τα παρεχόμενα είδη φυλάξεων της εταιρείας

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, η Mega Guard News μεριμνά, ώστε να παρέχει συνεχώς υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Τα είδη φυλάξεων που παρέχονται αποτελούν, ως προς τη μέθοδο δράσης, πρότυπο για την ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η Mega Guard News περιλαμβάνει στις υπηρεσίες της την
ασφάλεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς και την ασφάλεια αεροσκαφών & αερολιμένων, αλλά και πλοίων και λιμένων. Επίσης, στα είδη φυλάξεων της εταιρείας εντάσσονται η παροχή ασφάλειας κρατικών
υποδομών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αερίου, καθώς και η προστασία και ασφάλεια επισήμων προσώπων. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών χρησιμοποιείται ειδικευμένη επανδρωμένη φύλαξη, με δυνατότητα άμεσης δράσης. Ακόμη, παρέχονται είδη φυλάξεων χρηματαποστολών, υπηρεσίες ναυαγοσωστικής, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας.


Στις παρεχόμενες υπηρεσίες εντάσσονται και πιο θεωρητικοί τομείς, όπως η
ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, η παροχή συμβουλών ασφαλείας και η εφαρμογή συστημάτων συναγερμού. Επιπρόσθετα, προσφέρονται συστήματα ελεγχόμενης αλλά και απομακρυσμένης πρόσβασης, συστήματα πυρανίχνευσης και διαρροής αερίων, συστήματα πυρόσβεσης και συστήματα περιμετρικής κάλυψης προστασίας. Τέλος, δεν θα έπρεπε να ξεχνά κανείς τα υπερσύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα Κέντρα Λήψης Σημάτων της εταιρείας,
επανδρωμένα με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.


Επικοινωνία

Η Mega Guard News αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στον τομέα παροχής υπηρεσιών, όχι μόνο σε πανελλήνιο, αλλά
και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Γι’αυτό το λόγο, τα παρεχόμενα είδη φυλάξεων αποτελούν σημαντικό κομμάτι του συνόλου
των υπηρεσιών της εταιρείας, όπου δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση στην
ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους. Η Mega Guard News
προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω των κεντρικών της καταστημάτων
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και μέσω των κατά τόπους υποκαταστημάτων της.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα είδη φυλάξεων που παρέχει η
Mega Guard News, ή επιθυμείτε να μάθετε λεπτομέρειες γύρω από κάποια υπηρεσία που σας ενδιαφέρει,
συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των social media.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/

Twitter: https://twitter.com/megasprint?lang=en

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard