Ενισχύει το στόλο της η Mega Guard


Ο στόλος της Mega Guard ενισχύθηκε πρόσφατα με δεκατέσσερα
νέα Ford Fiesta van στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της προσθέτοντας περαιτέρω ταχύτητα στις υπηρεσίες της
αλλά και αξιοπιστία στην ποιότητα της.

Η Mega Guard συνεχίζει όλες τις ενέργειες για την ανάπτυξη της
ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια κρίσης στο περιβάλλον που
εδρεύει και εργάζεται προσθέτοντας πάντα την αξιοπιστία προς το πρόσωπο των πελατών της δίνοντας έμφαση στις όποιες διαδικασίες χρειάζονται.