Η Mega Sprint Guard ανανέωσε τη συνεργασία της με το ΓΝΘ Παπαγεωργίου


Η παρουσία της Mega Sprint Guard και στον τομέα της υγείας
παρουσιάζεται επιτυχημένη και επιβεβαιώνεται από τους ίδιους τους πελάτες της. Η συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Παπαγεωργίου ανανεώνετε για δύο ακόμη έτη.