Η MEGA GUARD A.E. αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Α.Ο.Α.


Η απόφαση για την αναγνώριση της εταιρίας MEGA GUARD A.E. ως Α.Ο.Α. (Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας) (αρ. πρωτ. 4442.25/01/13/07.10.2013) στις 07.10.2013 υπεγράφη με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη  , σύμφωνα το Κεφάλαιο ΧΙ-​2
(«Ειδικά Μέτρα για την Αύξηση της Ναυτικής Ασφάλειας») της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα (SOLAS) και του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια σε Πλοία και
Λιμενικές Εγκαταστάσεις (ISPS CODE). Για τον σκοπό αυτό η MEGA GUARD A.E. έχει δημιουργήσει και λειτουργεί ειδικό τμήμα μελετών και επιθεωρήσεων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων, αποτελούμενο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας, η εταιρία μας πλέον παρέχει:

  • Σχέδια Ασφάλειας και Αξιολογήσεις Λιμενικών Εγκαταστάσεων
  • Μελέτες Εφαρμογής Έργων & Διαδικασιών Ασφαλείας
  • Εκπαιδεύσεις