Η MEGA GUARD A.E. ανακηρύχθηκε από την ICAP ως True LEADER για το έτος 2012


Η MEGA GUARD A.E. ανακηρύχθηκε από την ICAP ως True LEADER
για το έτος 2012 υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Euro­pean Secu­ri­ties and Mar­kets Author­ity (ESMA) η ICAP Group, η μοναδική εταιρεία αναγνωρισμένη ως Rat­ing Agency , βράβευσε στις 22 Οκτωβρίου για 3η χρονιά τις επιχειρήσεις και τους ομίλους – ηγέτες βασιζόμενη σε τέσσερα μετρήσιμα κριτήρια με δημοσιευμένα αποτελέσματα. Η λαμπρή τελετή έλαβε χώρα με την παρουσία 380 Ανωτάτων Στελεχών της Ελληνικής αγοράς. Ειδικότερα και μέσα από ένα σύνολο 20.500 επιχειρήσεων που εξετάστηκαν, μόνον 35 Εταιρείες και 8 Όμιλοι κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να διακριθούν ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στα εξής:

  1. Συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες ή στους 200 πιο
    κερδοφόρους Ομίλους για το 2012, με βάση τα στοιχεία της έκδοσης Busi­ness Lead­ers in Greece (κριτήριο κατάταξης το EBITDA)
  2. Συγκαταλέγονται στις 500 Εταιρείες ή 200 Ομίλους με το μεγαλύτερο
    αριθμό προσωπικού και έχουν αυξήσει το προσωπικό τους από το 2011 στο 2012.
  3. Οι Εταιρείες ή οι κύριες εταιρείες του Ομίλου έχουν υψηλό ICAP Credit
    Score (αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας που κυμαίνονται από Β2 έως Α1).
  4. Βρίσκονται στις 10 κορυφαίες θέσεις του Κλάδου τους (με βάση τον τζίρο)