Κέντρο Λήψης Σημάτων


Το κέντρο λήψης σημάτων αποτελεί τον πυρήνα κάθε αποτελεσματικού συστήματος ασφαλείας κορυφαίων προδιαγραφών. Είναι η καρδιά και ο νους του συστήματος, μέσω του οποίου γίνεται η λήψη και διαβίβαση
σημάτων και εντολών, με σκοπό τη διασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των πελατών της εταιρείας μας.

Βασικές παράμετροι για την αποτελεσματικότερη και πιο άμεση λειτουργία για ένα κέντρο λήψης σημάτων αποτελούν ο χώρος
εγκατάστασής του, η κορυφαία τεχνολογία και η χρήση πολλαπλών συσκευών, ενσύρματων, ασύρματων αλλά και εφεδρικών. Έτσι, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την απόλυτη ασφάλεια και προστασία των πελατών της.


Κέντρο Λήψης Σημάτων: Μέθοδος λειτουργίας

Το κορυφαίας τεχνολογίας Κέντρο Λήψης Σημάτων και επεξεργασίας της Mega Sprint Guard News ελέγχει τα σήματα
ασφαλείας που εκπέμπουν οι συνδρομητές της εταιρείας, σε 24ωρη βάση, παρακολουθεί την εύνομη λειτουργία τους
και προβαίνει σε ανάλογη κινητοποίηση, σύμφωνα με την επικρατούσα κατάσταση, σε περίπτωση λήψης σήματος
συναγερμού. Ταυτόχρονα ρυθμίζει και επιτηρεί σε συνεχή βάση την Κεντρική Μονάδα Συστήματος του πελάτη, για να
εξασφαλίζεται έτσι η απόλυτη ασφάλειά του, κάθε στιγμή.

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων της Mega Sprint Guard News αποτελείται από 3 διαφορετικά τμήματα, ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα μεταξύ, καλύπτοντας έτσι μια ευρεία έκταση, αποτελεσματικά.


Διάφορα Κέντρα Λήψης Σημάτων

Τα τρία διαφορετικά Κέντρα Λήψης Σημάτων επιτελούν
διαφορετικές λειτουργίες και έχουν διαφορετική βάσική μέθοδο λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι την κάλυψη κάθε πιθανού
περιστατικού. Το πρώτο Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι ενσύρματο, προηγμένης τεχνολογίας και πρόσφατης εγκατάστασης του πλέον
σύγχρονου προγράμματος λογισμικού, δίνοντας έτσι στην εταιρεία και
το προσωπικό να επεξεργάζονται τα εισερχόμενα σήματα άμεσα,
αποτελεσματικά και με ευκολία. Το δεύτερο Κέντρο Λήψης  Σημάτων είναι ασύρματο, απόλυτα ανεξάρτητο από το τηλεφωνικό
δίκτυο που παρέχει ο Ο.Τ.Ε., με σκοπό να μπορούν να αποφευχθούν πιθανές δικτυακές βλάβες ή απόπειρες δολιοφθοράς στις γραμμές του
Ο.Τ.Ε. Η μέθοδος αυτή παρέχει, επίσης, αμεσότητα χρόνου ειδοποίησης του προσωπικού, για άμεση δράση. Το παραπάνω κέντρο βρίσκεται εγκατεστημένο από το 1996 και αποτελεί μια από τις πρωτοπορίες της εταιρείας στην
Ελληνική αγορά, ενώ προσφάτως αναβαθμίστηκε σε 3G κέντρο.

Τέλος, το τρίτο Κέντρο Λήψης Σημάτων λειτουργεί επικουρικά και βοηθητικά, σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των δυο προηγούμενων κέντρων.


Τεχνικά ζητήματα σχετικά με τα Κέντρα Λήψης Σημάτων

Τα κέντρα λήψης σημάτων της Mega Sprint Guard News πληρούν όλους τους
δημόσια και βάσει νομοθεσίας κανόνες ασφαλείας, όσον αφορά τη τοποθέτηση
σε ασφαλές σημείο, καθώς προστατεύεται από περιμετρικό κλειστό κύκλωμα CCTV, από σύστημα ελεγχόμενης
πρόσβασης στο χώρο, έχει αυτοδυναμία στη χρήση ρεύματος, αλλά και δική του αυτόνομη αλεξικέραυνη προστασία, η οποία μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα επ’ αόριστον.

Σύνοψη

Συνοπτικά, η Mega Sprint Guard News μεριμνά συνεχώς για την αναβάθμιση
και βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών της, με σκοπό να
εξυπηρετεί τους πελάτες και συνδρομητές με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Πάνω απ’ όλα, όμως, η Mega
Sprint Guard News, εκτός από μια ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών, αποτελεί ένα φορέα υπηρεσιών με ανθρώπινο άγγιγμα.