Προσωπικό της Mega Guard


Η Mega Guard, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην άρτια και ολοκληρωμένη κατάρτιση και επανεκπαίδευση του προσωπικού της, χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους
ασφάλειας και φύλαξης παγκοσμίως. Το προσωπικό της Mega Guard, σε σύγκριση με ανταγωνίστριες εταιρίες, παραμένει
σταθερό, με ελάχιστες εναλλαγές και αποχωρήσεις, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς εξασφαλίζεται η υψηλή εμπειρία και άριστη παροχή υπηρεσιών. Η εκτενής επένδυση στο προσωπικό είναι και ο λόγος που η εταιρεία αναπτύσσεται με όλο και γρηγορότερους ρυθμούς και διακρίνεται.

Προσωπικό της Mega Guard: Απαραίτητα προσόντα

Η Mega Sprint Guard φροντίζει ώστε το προσωπικό της να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, βάσει νόμων, αλλά και σύμφωνα με
τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε ένα ανταγωνιστικό επάγγελμα. Για να κατορθώσει
κανείς να ενταχθεί στο προσωπικό της Mega Guard, οφείλει να διαθέτει άδεια
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και λευκό ποινικό μητρώο, βάσει των αντίστοιχων νόμων,
καθώς και εγρήγορση, ευθυκρισία και ευστροφία
σε κρίσιμες καταστάσεις. Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει αυτοπεποίθηση και άριστη επαγγελματική προσέγγιση, σε συνδυασμό με καλή επικοινωνία και εργατικότητα. Επίσης, το σύνολο από το προσωπικό της Mega Guard χαρακτηρίζεται από καλή γενική φυσική κατάσταση και εμφάνιση. Αυτό συνεπάγεται να μπορεί κανείς να αντέχει σε ορθοστασία και ελλειμματική βάδιση για τουλάχιστον 8 ώρες, να μπορεί
να τρέξει 1000 μέτρα σε 5 λεπτά της ώρας, καθώς και να είναι σε θέση να μεταφέρει βάρος 30 κιλών σε απόσταση
τουλάχιστον 50 μέτρων.

Τέλος, στα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει κανείς για να αποτελέσει μέρος του προσωπικού της Mega Guard, είναι η άριστη όραση ( 10/10, με ή χωρίς χρήση γυαλιών ), η πλήρης ακουστική ικανότητα και οι 
βασικές γραμματικές γνώσεις ( απόφοιτος Λυκείου).


Τεστ δεξιοτήτων

Μέρος της διαδικασίας πρόσληψης και εκπαίδευσης της εταιρίας αποτελεί το τεστ δεξιοτήτων-ικανοτήτων, το οποίο πρέπει
να πραγματοποιήσει όλο το προσωπικό της Mega Guard, καθώς και οι νέοι υποψήφιοι. Κατά τη διαδικασία αυτή είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του συγκεκριμένου εργασιακού περιβάλλοντος. Ακόμη, το τεστ αυτό βοηθά ώστε να διαπιστωθεί το είδος φύλαξης που
ταιριάζει στο κάθε άτομο, να ελεγχθεί κατά πόσο η ήδη ασκούμενη
ειδικότητα ανταποκρίνεται στις ικανότητες του ατόμου αλλά και να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες.


Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού

Από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί πως κάποιος τηρεί τις προϋποθέσεις, η
Mega Guard προχωρά στην πρόσληψη του, παρέχοντας ένα ιδανικό
εργασιακό περιβάλλον σε συνδυασμό με ικανοποιητικές αποδοχές και στόχους.


Βασική εκπαίδευση προσωπικού

Μετά την πρόσληψη, το προσωπικό της Mega Guard συμμετέχει σε ένα
πρόγραμμα υποχρεωτικής εκπαίδευσης ονόματι « Βασική Εκπαίδευση Υπαλλήλων Ασφαλείας», το οποίο πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σχετικά με τις Υπηρεσίες Φύλαξης Φυσικών Προσώπων και Ιδιοκτησιών.

Η διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού εμπεριέχει και πιο σύνθετα ζητήματα. Αν ενδιαφέρεσαι, επικοινώνησε μαζί μας.