Συνοδοί ασφαλείας και τεχνικές εκπαίδευσης


Οι συνοδοί ασφαλείας καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν ένα
πλήθος επικίνδυνων καταστάσεων, με κύριο και βασικότερο μέλημα
τους την επίλυση των καταστάσεων αυτών με τον πλέον ανώδυνο και
άμεσο τρόπο, ενώ, παράλληλα, φροντίζει για την πλήρη ασφάλεια του
φρουρούμενου προσώπου ή ιδιοκτησίας. Θα πρέπει, λοιπόν οι συνοδοί ασφαλείας να έχουν εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές ασφαλείας, παρακολουθώντας παράλληλα ειδικά σεμινάρια παροχής υπηρεσιών
φύλαξης, έτσι ώστε να είναι πάντοτε προετοιμασμένοι για να αναλάβουν τη φύλαξη προσώπων και οργανισμών αποτελεσματικά.

Βασικές αρχές στις οποίες εκπαιδεύονται οι συνοδοί ασφαλείας είναι, μεταξύ άλλων, η διαχείριση ζητημάτων
ασφαλείας, η οργάνωση τακτικής, η εκτίμηση ρίσκου και ο σχεδιασμός στρατηγικής. Ακόμη, απαραίτητη είναι η
μελέτη και γνώση του νομοθετικού πλαισίου της εκάστοτε χώρας εργασίας, το πρωτόκολλο συμπεριφοράς και
αντίδρασης, αλλά και οι τεχνικές πρώτων βοηθειών και προστασίας. Τέλος, οφείλει να διαθέτει άδεια οδήγησης αλλά
και χειρισμού αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, να κατέχει βασικές γνώσεις για τις τεχνικές παρακολούθησης
και γνώσεις γύρω από τη χρήση οπλικών συστημάτων.


Τεχνικές Ικανότητες που διαθέτουν οι συνοδοί ασφαλείας

Για να μπορεί να κανείς να ασκήσει το επάγγελμα του συνοδού ασφαλείας, απαραίτητες ικανότητες είναι η πρόληψη
και μεθοδικότητα, καθώς αποτελούν βασικό κορμό του επαγγέλματος. Ταυτόχρονα, ο συνοδός ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε επαγρύπνηση, με διακριτικότητα και απόλυτη εχεμύθεια. Σημαντικό χαρακτηριστικό στο χώρο αυτό είναι, επίσης, η προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε εναλλασσόμενες συνθήκες εργασίας και προσώπων. Τέλος, στις βασικές ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας συνοδός ασφαλείας είναι η δυνατότητα καλής συνεργασίας,
τόσο με τον προστατευόμενο όσο και με τους υπόλοιπους συναδέλφους του.


Εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στους συνοδούς ασφαλείας περιλαμβάνουν όχι μόνο θεωρητικά μαθήματα αλλά και πρακτική εξάσκηση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων διδάσκεται κανείς διάφορες τακτικές προστασίας και άμυνας ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, με σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτητικές ανάγκες
του επαγγέλματος. Σκοπός είναι, εξάλλου, να μπορούν οι συνοδοί ασφαλείας να αντιμετωπίσουν από προσωπικές επιθέσεις ως και
οργανωμένο έγκλημα αλλά και πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Η συνεργασία με πιστοποιημένους εκπαιδευτές των αξιωματικών
σωμάτων ασφαλείας μας βοηθά στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής εξειδίκευσης, για την κάλυψη κάθε ιδιαίτερου περιστατικού.


Σύνοψη

Mega Sprint Guard News, δείχνοντας πάντοτε ενδιαφέρον για την προστασία του ανθρώπου και της δημόσιας και
ιδιωτικής περιουσίας, μεριμνά για τη συνεχή εγρήγορση του προσωπικού της. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία αναλαμβάνει
την επιλογή των καλύτερων και αποτελεσματικότερων συνοδών ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Γιατί, πάνω απ’ όλα, η Mega Sprint Guard News αποτελεί μια εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης με ανθρώπινο άγγιγμα.