Συστήματα Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης


Η Mega Sprint Guard News, στα πλαίσια των υπηρεσιών της, μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά και το συνεχή εμπλουτισμό των δράσεών της με καινοτόμα, υπερσύγχρονα συστήματα αντιμετώπισης περιστατικών. Σ’αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης της εταιρείας, καθώς και οι εγκαταστάσεις που τα συνοδεύουν. Τα συστήματα αυτά ανιχνεύουν άμεσα τα
προϊόντα καύσης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, με στόχο την όσο το
δυνατόν πιο γρήγορη αντιμετώπιση του περιστατικού.

Συστήματα Πυρανίχνευσης της Mega Sprint Guard News

Τα ειδικά συστήματα πυρανίχνευσης της Mega Sprint Guard News δρουν, κατά κύριο λόγο, προληπτικά, προειδοποιώντας το Κεντρικό σύστημα
Λήψης Σημάτων για πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς. Οι ανιχνευτές του
συστήματος είναι σε θέση να εντοπίζουν εστίες καπνού ή διάφορες αναθυμιάσεις, ενώ στη συνέχεια στέλνουν σήμα συναγερμού στην κεντρική μονάδα. Στη συνέχεια, ειδικά εκπαιδευμένο συνεργείο της μονάδας πυρανίχνευσης λαμβάνει δράση, ενημερώνοντας τον Κεντρικό
Σταθμό της εταιρείας μας, ο οποίος με τη σειρά του, σε συνεργασία με
τις αρμόδιες αρχές, προβαίνει σε επίβλεψη και, αν κριθεί αναγκαίο, καταστολή της πυρκαγιάς.


Συστήματα Πυρόσβεσης

Η Mega Sprint Guard News διαθέτει, επίσης, ειδικά συστήματα πυρόσβεσης σύγχρονης τεχνολογίας και καταρτισμένο προσωπικό με
την απαραίτητη τεχνογνωσία, για την αποτελεσματική χρήση του
εξοπλισμού. Τα συστήματα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσουμε μια ενδεχόμενη φωτιά εν τη γενέσει της, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες ή φυσικές εκτάσεις. Χαρακτηριστικά, μερικά από τα συστατικά, από τα οποία αποτελούνται οι διάφοροι τύποι συστημάτων πυρόσβεσης είναι οι εξής:

  • CO2
  • FM200
  • AEROSOL
  • ΝΕΡΟ
  • ΑΦΡΟΣ


Όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί, η Mega Sprint Guard News αποτελεί μια εκ των κορυφαίων εταιρειών με
υπηρεσίες φύλαξης, παρέχοντας ακόμη και πλήρως εκσυγχρονισμένα συστήματα πυρανίχνευσης.
Για να μαθαίνετε περισσότερα νέα σχετικά με τις υπηρεσίες, τις συνεργασίες αλλά και τις εξελίξεις που αφορούν τη
Mega Sprint Guard News, ακολουθήστε μας στα social media, ενώ για οποιαδήποτε τυχόν απορία σας σχετικά με το
κόστος των υπηρεσιών μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/?fref=nf

Twitter: https://twitter.com/megasprint?lang=en

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard