Φύλαξη συναυλιακών & συνεδριακών χώρων


Η Mega Guard News, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, περιλαμβάνει και
υπηρεσίες για τη φύλαξη συναυλιακών χώρων και εγκαταστάσεων. Η Ελλάδα διαθέτει πλήθος δυνητικών συναυλιακών χώρων, όπου και πραγματοποιούνται εκατοντάδες εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας ετησίως. Έτσι, δείχνοντας πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία και την φύλαξη των πελατών της,
η Mega Sprint Guard News προσφέρει υπηρεσίες παγκοσμίου επιπέδου και αποτελεσματικότητας, όπως
φαίνεται και από τις πολλαπλές διακρίσεις της εταιρείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.


Φύλαξη συναυλιακών χώρων

Για την επίτευξη μια επιτυχημένης διεξαγωγής εκδήλωσης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας οφείλουν να είναι κορυφαίου επιπέδου. Έτσι, επιτυγχάνεται η ασφάλεια τόσο των παρευρισκόμενων θεατών, όσο και των εκτελεστών, των καλλιτεχνών και των διοργανωτών της εκδήλωσης. Σημαντικό κομμάτι στη φύλαξη συναυλιακών χώρων είναι η σωστή διαχείριση του κοινού,
ώστε να παρακολουθήσει την εκδήλωση με ασφάλεια σε ένα φιλικό περιβάλλον. Με γνώμονα, πάντοτε, τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες του χώρου, η Mega Guard News διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη
στρατηγική προσέγγισης και διαχείρισης του κοινού, ακολουθώντας κατά γράμμα το σχέδιο ασφαλείας. Επιστρατεύονται, για τέτοιες περιπτώσεις, όλα τα προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία που διαθέτει η
εταιρεία, ενώ κινητοποιείται, ταυτόχρονα, σημαντικό κομμάτι του στόλου και του έμψυχου δυναμικού της εταιρείας.
Τέλος, διατηρείται συνεχής συνεργασία και επικοινωνία με τα Κέντρα Λήψης Σημάτων, για την παρακολούθηση των
εγκαταστάσεων και την αποτελεσματικότερη επιτήρηση του χώρου.


Δράσεις και προσέγγιση για αποτελεσματική φύλαξη

Στις αρμοδιότητες της Mega Sprint Guard News, κατά τη φύλαξη συναυλιακών
χώρων, περιλαμβάνονται η ασφάλεια και διαχείριση του πλήθους, η ασφάλεια
των καλλιτεχνών, των οπτικοακουστικών τους μέσων και της ιδιωτικότητάς
τους, η επιτήρηση των τεχνικών και εργατών, που προετοιμάζουν την εκδήλωση, αλλά και η ασφάλεια των εκδοτηρίων εισιτηρίων της εκδήλωσης. Όπως είναι λογικό, πρόκειται για μια υπηρεσία που απαιτεί ένα εκτενές
σχέδιο δράσης, το οποίο οφείλει να κατατεθεί και στην αρμόδια κρατική αρχή, πριν την εφαρμογή του. Η
πολυπλοκότητα και σύνθετη φύση του, καθιστά την επιστράτευση άρτια καταρτισμένου προσωπικού απαραίτητη,
παράλληλα με την αρμονική συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Το πλήθος, εξάλλου, που θα παρακολουθεί την
εκδήλωση κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 40.000, ενώ η ασφάλεια του καθενός ξεχωριστά κρίνεται δεδομένη.

Γι’ αυτό το λόγο, η Mega Sprint Guard News φροντίζει να διαθέτει συνεχώς εκπαιδευμένο προσωπικό,
υπερσύγχρονα τεχνολογικά εξαρτήματα, πλήρως ανανεωμένο στόλο και την κατάλληλη τεχνογνωσία, για την κορυφαία παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φύλαξης.


Σύνοψη

Η Mega Guard News μεριμνά συνεχώς για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξής της, κάτι που
αντανακλάται και στις πολλαπλές διακρίσεις της. Έτσι, η επιτυχία και κατά τη φύλαξη συναυλιακών χώρων αποτελεί κάτι το ρεαλιστικό και δεδομένο. Διότι η Mega Sprint Guard News, πέρα από μια ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φύλαξης, αποτελεί και μια εταιρεία με ανθρώπινο άγγιγμα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή ενδιαφέρον σχετικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες μας, είτε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας, είτε αφήνοντας το σχόλιό σας, μέσω των social media.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/

Twitter: https://twitter.com/megasprint

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard