MEGA GUARD: Βραβεία και διακρίσεις


Η υψηλή απόδοση, η παραγωγικότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Mega Sprint Guard News είχε
ως φυσικό επακόλουθο τη διάκριση και τη βράβευση της εταιρείας σε πολλαπλούς διαγωνισμούς.

Mega Guard News:
« STRONGEST COMPANIES IN GREECE »

Με βάση το ICAP Rating Score, η MEGA GUARD NEWS είναι μέλος της Κοινότητας «STRONGEST COMPANIES IN GREECE». Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας
δεδομένου ότι επιβεβαιώνει την παραμονή της  στην ομάδα εταιρειών με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Στις STRONGEST COMPANIES IN GREECE ανήκουν οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating scores) της ICAP Group. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα « STRONGEST COMPANIES IN GREECE » έχει μόνο μία στις δέκα εταιρείες στην Ελλάδα.

Βράβευση από το περιοδικό Fortune

Με βάση το περιοδικό Fortune, η Mega Guard News παρουσιάζεται
7η στη λίστα των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ένα υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής αγοράς. Το περιοδικό Fortune, σε συνεργασία με την Hellastat,
κατάρτισε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών κριτηρίων τον πίνακα των Hellastat, επεξεργαζόμενη τα στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων
και κατέληξε σε μια ομάδα 85 εταιρειών, από τις οποίες,  για λόγους αντιπροσωπευτικότητας, το Fortune επέλεξε 50,
προκειμένου να παρουσιαστούν εταιρείες από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Πιστοποίηση Απο Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. — NATO SECRET

Η Mega Guard έλαβε το πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας επιπέδου «ΑΠΟΡΡΗΤΟ – NATO SECRET» για τις εγκαταστάσεις και το
προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό
Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ/​2005) και τον Κανονισμό Ασφάλειας
NATO C-​M (2002) 49 μετά την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας μας από ειδικό κλιμάκιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Βράβευση της Μega Guard στο EUROPE 500

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η Mega Sprint
Guard βραβεύτηκε από την EUROPE 500 και το IESE Business School ως μια από τις εταιρείες με τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης και απασχόλησης προσωπικού στην Ευρώπη.


Βράβευση από την ICAP

Η MEGA GUARD News. ανακηρύχθηκε, επίσης,  από την ICAP ως True LEADER για το έτος 2012.

Η ICAP Group αποτελεί τη μοναδική εταιρεία αναγνωρισμένη ως Rating Agency από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities
and Markets Authority (ESMA), η οποία βράβευσε τις επιχειρήσεις και τους ομίλους – ηγέτες βασιζόμενη σε τέσσερα μετρήσιμα κριτήρια με δημοσιευμένα αποτελέσματα. Η λαμπρή τελετή έλαβε χώρα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την παρουσία 380 Ανωτάτων Στελεχών της Ελληνικής αγοράς. Ειδικότερα και μέσα από ένα σύνολο 20.500 επιχειρήσεων που εξετάστηκαν, μόνον 35
Εταιρείες και 8 Όμιλοι κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να διακριθούν ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στα εξής:

Η λαμπρή τελετή έλαβε χώρα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την παρουσία 380 Ανωτάτων Στελεχών της Ελληνικής
αγοράς. Ειδικότερα και μέσα από ένα σύνολο 20.500 επιχειρήσεων που εξετάστηκαν, μόνον 35 Εταιρείες και 8 Όμιλοι
κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να διακριθούν ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στα εξής:

 1. Συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες ή στους 200 πιο
  κερδοφόρους Ομίλους για το 2012, με βάση τα στοιχεία της έκδοσης Business Leaders in Greece (κριτήριο κατάταξης το EBITDA)
 2. Συγκαταλέγονται στις 500 Εταιρείες ή 200 Ομίλους με το μεγαλύτερο
  αριθμό προσωπικού και έχουν αυξήσει το προσωπικό τους από το 2011 στο 2012.
 3. Οι Εταιρείες ή οι κύριες εταιρείες του Ομίλου έχουν υψηλό ICAP Credit
  Score (αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας που κυμαίνονται από Β2 έως Α1).
 4. Βρίσκονται στις 10 κορυφαίες θέσεις του Κλάδου τους (με βάση τον τζίρο)

Ανάλυση της Plimsoll

Μια ακόμη διάκριση της Mega Sprint Guard  προήλθε από μια ανάλυση της
Plimsoll, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες security της παγκόσμιας αγοράς.

Σύμφωνα με την εν λόγω ανάλυση, η MEGA GUARD News:

 • Είναι η 105η πιο κερδοφόρα
 • Είναι 384η ταχύτερα αναπτυσσόμενη
 • Με βάση τις τελευταίες πωλήσεις ανά εργαζόμενο είναι η 375η πιο παραγωγική
 • και σε πολλές επιμέρους κατηγορίες έχει χαρακτηριστεί με «Outstanding Performance»

Οι διακρίσεις αυτές, τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταδεικνύουν την ισχυρή παρουσία της εταιρείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και θέτουν τον πήχη ψηλά για το μέλλον.