Εκπαίδευση προσωπικού και θέματα ασφαλείαςΗ Mega Guard News, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της, φροντίζει για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην άρτια εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας της, εξασφαλίζοντας, έτσι, την παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής για την εκπαίδευση προσωπικού, η Mega
Sprint Guard News είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονες αίθουσες κατάρτισης, ενώ συνεργάζεται, παράλληλα, με πιστοποιημένους
εκπαιδευτές των σωμάτων ασφαλείας, προσφέροντας, έτσι, συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της. Το γεγονός αυτό την καθιστά όχι μόνο μια ισχυρή και αποδοτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών, αλλά
και ένα κορυφαίο ίδρυμα κατάρτισης στον τομέα των security services.


Εκπαίδευση προσωπικού της Mega Guard News: Τομείς εκπαίδευσης και υπηρεσιών

Χαρακτηριστικοί τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η  εκπαίδευση προσωπικού της Mega Guard News,
οι οποίοι αποτελούν και κομμάτι των υπηρεσιών της εταιρείας, περιλαμβάνουν την ασφάλεια προσώπων και αγαθών,
αλλά και τη μεταφορά χρημάτων, πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Ακόμη, αναλαμβάνει την παροχή ασφαλείας σε ιδρύματα Υγείας, όπως συνέβη πρόσφατα, με τη σύναψη συνεργασίας με το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, καθώς και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες Μ.Μ.Ε. Παράλληλα, στηριζόμενοι σε εκπαιδευτικά προγράμματα, με βάση I.S.P.S.
κωδιούς, παρέχονται πρώτες βοήθειες, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, καθώς και υπηρεσίες πυρόσβεσης και
πυροπροστασίας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.


Πολιτική της Mega Guard News για την εκπαίδευση προσωπικού και θέματα ασφαλείας

Η Mega Guard News, με την εκπαίδευση προσωπικού που
προσφέρει, παρέχει τα απαραίτητα εφόδια, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία για τη διαχείριση και αντιμετώπιση οποιουδήποτε εκτάκτου περιστατικού.  Η επαγγελματική προσέγγιση, η σοβαρότητα στην αντιμετώπιση καταστάσεων και η εξατομικευμένη δράση, ανάλογα με την
εκάστοτε περίπτωση, είναι έννοιες που πάντοτε συνόδευαν την εταιρεία, από την ημέρα της ίδρυσής της. Γι’ αυτό το λόγο, η Mega Guard
News, επαγρυπνά συνεχώς, παρέχοντας συνεχή και αποτελεσματική εκπαίδευση προσωπικού γύρω από τα θέματα ασφαλείας. Φροντίζει, επίσης, να παραμένει συνεχώς ενημερωμένη για
όλες τις σύγχρονες τεχνικές ασφαλείας και τις μεθόδους αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανά τον κόσμο. Γιατί η Mega Sprint Guard News,
πέρα από μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, αποτελεί μια εταιρεία με ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και ανθρώπινο άγγιγμα.